Πρακτικά

Ο δικτυακός τόπος (web site) δίνει πρόσβαση σε πιστοποιημένους επισκεπτες (registered users) - μέλη του Συλλόγου στο πλήρες κείμενο των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ και των Γενικών Συνελεύσεων.

Απαιτείται να δημιουργήσετε λογαριασμό. Προϋπόθεση είναι να είστε ενεργό μέλος του Συλλόγου. Παρακαλούμε τα στοιχεία σας να είναι πλήρη και ακριβή, ώστε να διασταυρώνονται εύκολα. Το όνομα χρήστη (user name) να είναι ίδιο με το όνομα χρήστη της υπηρεσιακής ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (xxx@uth.gr), καθώς και e-mail να είναι το υπηρεσιακό σας.

Μετά την εισαγωγή σας ως πιστοποιημένος επισκέπτης μπορείτε να δείτε αριστερά την επιλογή "Πρόσβαση σε αρχεία & έγγραφα".